De openbare ruimte op orde. Inzicht-as-a-Service.

Het goed beheren en onderhouden van de openbare ruimte is een grote kostenpost. Het is daarom van belang het beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren en te weten hoe de toestand is.

 • Wat is de kwaliteit van de openbare ruimte en infrastructuur
 • Welke beheers (onderhouds)-maatregelen zijn toepasbaar en noodzakelijk
 • Wanneer moet het onderhoud worden uitgevoerd, kan het worden uitgesteld
 • Wat is het benodigde budget om te voldoen aan de beoogde (beeld)kwaliteit

Datast is expert in het vertalen van data naar sturingsinformatie over de assets in de gebouwde omgeving en openbare ruimte. Beheerders en assetmanagers beschikken niet altijd over de sturingsinformatie om de juiste afweging en besluiten te maken voor de instandhouding van de assets. Dikwijls is er veel verschillende data beschikbaar, maar vaak is deze onvolledig, vervuild, verouderd of versnipperd.

Datast levert toegevoegde waarde door beschikbare cruciale informatiestromen integraal te vertalen naar up-to-date sturingsinformatie waarmee beheerders en assetmanagers de juiste afwegingen kunnen maken. Inzicht-as-a-Service: Concreet produceert Datast dashboards en andere software applicaties die haar opdrachtgevers helpt om datagedreven analyses, adviezen en keuzes te maken.

 

Datast is doortastend is assetmanagement. Wij maken data tastbaar. Kortom, Datast.

Assetmanagement draait om de balans tussen risico’s, prestaties en kosten. Het laatste onderdeel in de monitoringsrapportages bestaat uit een overzicht van de gemaakte kosten en een indicatie van de verwachte levensduurkosten (voorbij de budgetteringsperiode).

balans prestaties-risicos-kosten

Een goed onderhouden, functionele infrastructuur in de openbare ruimte waar de (weg)gebruikers en burgers tevreden over zijn. De kapitaalgoederen (assets) in die openbare ruimte op orde hebben en houden. Dat is de doelstelling van asset eigenaren als Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeente. Daaraan gaat beleid en strategie vooraf. Een functioneel en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang. Voor assets als o.a. wegen, de civiele kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten), de openbare verlichting, pompen en gemalen, de verkeersregelinstallaties, de riolering, het water en het groen wordt periodiek budget gereserveerd.

iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professional. Het netwerk van professionals in het assetmanagement ten behoeve van infrastructurele werken en openbare ruimten.

Meer Asset Management

De diensten van Datast

Inspecties
Inspecties & advies

Inzicht in de werkelijke toestand van een asset zorgt voor in-control zijn, planningszekerheid, continuïteit en een beheerst proces. Van bijvoorbeeld NEN- of CROW-inspecties, tot een boominspectie kan door Datast worden uitgevoerd. Hierbij zoeken we altijd naar de meest geschikte inspectiemethode. Volledig door middel van geautomatiseerde beeldherkenning (artificial intelligence) of toch met een menselijke maat?

De inspectieresultaten kunnen wij vertalen naar een onderhoudsadvies. Hierin maken wij gebruik van onze asset experts bij de beoordeling van de verschillende typen assets.

Monitoring
Dashboards & apps

Met het Datast monitoring- en analyseplatform optimaliseren wij de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw assets. Binnen dit platform bieden wij dashboards en apps aan. Zo kunnen wij met onze apps samen met opdrachtgever volledig herleidbaar een financiële raming opstellen op basis van de inspectieresultaten.

Voorspellende modellen
Voorspellende modellen

Heeft Datast een glazen bol? Dat niet maar met de verzamelde data kunnen wij in de toekomst kijken. Met voorspellende modelling (trendreeksen) kan dat. Onze data analisten voeren innovatieve data-analyses uit. Zo krijgt u inzicht in de huidige en toekomstige staat van assets.

Onze diensten

Voor Opdrachtgevers verzorgt Datast het monitoren van de prestaties van het assetsysteem en het analyseren van de resultaten. Datast bekijkt in hoeverre de servicelevels uit het ‘Beleid en Strategie’ zijn gehaald en wat de belangrijkste oorzaken zijn van eventuele afwijkingen. De onderhoudsactiviteiten worden gemonitord aan de hand van:

 • registraties van meldingen, schades en storingen; en
 • de conditie van de assets aan de hand van uitgevoerde inspecties.

Monitoring en Analyse op basis van Datagedreven werken.
Concrete producten leveren wij wijsheid in de vorm van:

 • Dashboards op basis van uw data
 • Analyses van de conditie van de assets > toestandrapportage
 • Analyses van meldingen, schades en storingen en beschikbaarheid
 • Monitoringsrapportages op SLA’s
 • Op verzoek specials als achterliggende oorzakenanalyses
 • Aanbevelingsrapportages
 • Voorspelbaarheid van de assetcondities

Wij zijn Datast

Missie

We ondersteunen beheerders en assetmanagers met wijsheid (sturingsinformatie) om hun taken en verantwoordelijkheden, op basis van de afwegingsdriehoek risico’s-prestaties-middelen, weloverwogen te kunnen uitvoeren. Dit leidt ertoe dat elke euro met maximaal effect wordt besteed.

Visie

Dit realiseren we door beschikbare (vaak ook openbare) data om te zetten naar sturingsinformatie waardoor datagedreven assetmanagement verder vorm krijgt. We passen toegankelijke datatechnologie toe om onze opdrachtgever in staat te stellen in zijn kernproces optimaal de juiste keuze te maken. Met onze diepgaande kennis van assets, technologische innovaties en geavanceerde analyses helpt Datast bij de inbreng van sturingsinformatie wat nodig is voor het assetmanagement.

Wij ondersteunen bij het inzichtelijker maken van de relatie tussen prestaties, kosten en risico’s door het risico gestuurd assetmanagement verder vorm te geven. Datast past technologie toe om de prestaties, besluitvorming en klantervaringen snel te verbeteren.

In asset omgevingen stellen wij de opdrachtgever (asseteigenaar) in staat in zijn kernproces optimaal de juiste keuze te maken. Samen ontketenen we het potentieel van data en bieden wijsheid. Verder reiken en er sneller komen. Met onze diepgaande kennis van assets, digitale registraties en geavanceerde analyses helpt Datast bij het genereren wat nodig is voor toekomstige beslissingen.

Voorspellende modellen
Dashboards
Mobiele registraties
Mobiele registraties
Internet of things
Internet of Things
Talking traffic
Talking Traffic
Data warehouse
Data warehouse

Werken bij Datast

Momenteel geen vacatures

Nieuws van Datast

20 december 2022
𝗗𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗯𝗲𝘂𝗿𝘀
We zien je graag op de stand. Gratis registreren kan via deze link:
https://registration.gesevent.com/survey/0etyrbhiarr9d

Nee, geen beursgang waar haar aandelen worden verhandeld. We gaan naar de InfraTech vakbeurs 2023, het nationale platform voor de hele infrasector. Dit vindt plaats van 17 tot 20 januari in Rotterdam Ahoy. We zijn te vinden op standnr. 1.511 in hal 1, in het blok van De Provincieboulevard. 

Datast is een onafhankelijk data-analist gespecialiseerd in business intelligence van infrastructurele assets.

Van de conditiemeting van deze assets maken wij dashboards-as-a-service. De opdrachtgever bewaart het overzicht.

Met onze dashboards leveren wij sturingsinformatie over het verloop van infrastructurele assets.

Datast verdiept zich in de data en het vraagstuk van de beheerder. Waar zitten de gebreken, hoe ernstig zijn die, wat is de omvang ervan?  

Onze 𝗱𝗮𝘁𝗮𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 gaan graag het gesprek aan met nieuwe 𝗼𝗽𝗱𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁𝗴𝗲𝘃𝗲𝗿𝘀 die behoefte hebben aan inzicht-as-a-service. 

#inzicht-as-a-service

#datagedrevenwerken

#dashboards

#vandatanaarinformatie

13 oktober 2022
LinkedIn en Datast hebben een relatie!

https://www.linkedin.com/company/datast-b-v/

Nou, ja zakelijk hoor! Ter inspiratie van de diensten van Datast op het gebied van asset management hebben we ook een LinkedIn pagina ingericht. Dan kunnen onze klanten en relaties via dat kanaal ook kennis nemen van onze toegevoegde waarde voor (weg)beheerders, aannemers die de Openbare Ruimte beheren en onderhouden!

Onze laatste post lees je hier: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983750839840448512

13 oktober 2022
Nieuwe plek, nieuwe dynamiek

Per 1 oktober 2022 is het kantoor van Datast b.v. gevestigd in Benthuizen.

Datast, inmiddels een betrouwbare data-analist en maker van diverse dashboards op basis van verzamelde datasets uit b.v. Relatics, iAsset en andere bronnen, is gehuisvest op de begane grond van het gebouw Benthoek.

#inzicht-as-a-service

#iAMPRO

#assetmanagement

#dashboarding

#sturingsinformatie

Hogeveenseweg 3e,

2731 LA BENTHUIZEN

2 juni 2022
Datast Asfaltonderhoud dashboard

Inzicht-as-a-Service voor u als klant kan er als volgt uit zien:

Een demo-dashboard voor inzicht in status van Asset Verharding, klik hier:

https://bit.ly/391mXAk

Samen de onderhoudsbehoefte managen: Asfaltonderhoud binnen een gemeente, CROW methode 380 beeldkwaliteit (beeldmeetlatten) (data uit scanauto’s of handmatig verzameld), in combinatie met methode 146/147 technische kwaliteit (ernst en omvang van asfaltschades op de kaart), inclusief maatregeladvies in een dashboard.

Toegankelijk voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Samen kijken naar de verzamelde schadebeelden en de juiste oplossing kiezen voor Levensverlengend Onderhoud.

Meer nieuws

Graag contact met Datast

info@datast.nl | www.datast.nl
Hogeveenseweg 3e | 2731 LA BENTHUIZEN